09128356433

koohkanco.com@gmail.com

همدان

ایران

شنبه - پنج شنبه 8.00 - 18.00

مقایسه مقاومت سنگ ورقه ای کوهکن با مصالح مشابه

مقایسه مقاومت سنگ ورقه ای با مصالح مشاب

برابر آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ،این سنگ از جنس ماسه سنگ كوارتزي Quartz Sand stone)) يا كوارتز آرنايت ( Quartz arenite ) میباشد، لذا ماده اصلی تشکیل دهنده آن کوارتز بوده واز آنجایی که کانی کوارتز یکی از سخت ترین کانی های موجود در طبیعت است، کمتر سنگی در نمونه کاربردهای ساختمانی ازچنین مقاومتی برخورداراست .

مقاومت فشاری سنگ
مقاومت فشاری این سنگ حدود 1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یعنی حدود 4برابر مقاومت بتن می باشد
مقاومت یخزدگی-یخگشایی :
برابر آزمایشات انجام شده و بدلیل بافت متراکم دانه های تشکیل دهنده سنگ ، در یخزدگی –یخگشایی های متناوب دارای استحکام و دوام بسیاربالایی میباشد.

لازم بذکر است ماسه سنگ طبیعی کوهکن دارای مقاومت فشاری حدود 1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (درحد گرانیت) بوده و بدلیل بافت متراکم و بدون رگه ،مقاومت بسیار بالایی در برابر یخزدگی و یخگشایی متناوب (با میزان افت وزنی تنها 0.4درصد) تقریبا نزدیک به صفربوده و با این بافت متراکم ،درصد جذب آب به 2.8درصد محدود شده و با گذراندن تمام آزمایشات اجباری سازمان صنعت ،معدن وتجارت موفق به اخذ پروانه بهره برداری به شماره 33363 گردیده است .
از طبیعت بیاموزیم...

گروه معادن کوهکن